DS Performance - Hamulce Net

Przejdź do treści

Menu główne:

DS Performance

Klocki hamulcowe

• 70% samochodów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Świata (WRC) jest wyposażonych w klocki Ferodo Racing
• 60% samochodów Formuły 3000 na całym świecie jest wyposażonych w klocki Ferodo Racing
• 80% samochodów formu
ły F3 jest wyposażonych w klocki Ferodo Racing
• 80% samochodów startuj
ących w wyścigach samochodów turystycznych na świecie jest wyposażonych w klocki Ferodo Racing
• Ferodo jest bogato reprezentowane w wy
ścigach motocyklowych serii - World Off Road Championship oraz Supersport World Championship
• Ferodo jest w trakcie testów swoich nowych produktów w Moto GP (motocykle) i Formu
ły 1 (samochody)

PASMO ZWYCIĘSTW FERODO w 2002 r.


ŚWIAT !!!
W
orld Rally Championship (Mistrz Świata Kierowców)    
World Rally Championship (Mistrz Świata Producentów)       
PARIS - DAKAR (Kategoria TRUCK)
                                     
WORLD RALLY RAID CHAMPIONSHIP
                                    
FIM World Side Car Championship                                              
TELEFONICA WORLD SERIES (NISSAN V6)
                           

PASMO ZWYCIĘSTW FERODO w 2003 r.


ŚWIAT !!!
W
orld Rally Championship (Mistrz Świata Kierowców)   ALCON
W
orld Rally Production Cup (Puchar Świata Samochodów Produkcyjnych – Grupa N)
European Rally Championship (Rajdowe Mistrzostwa Europy)
FIA World Cup for Cross Countries Rallies
FIA Baja Trophy
European Clio Cup
Macau Grand Prix• Mając tak bogate doświadczenia w świecie sportów samochodowych, Ferodo zaprezentowało w 2003 r. swój najnowszy produkt: klocki hamulcowe o parametrach sportowych do intensywnego użytku drogowego FERODO DS PERFORMANCE
• Naszym g
łównym celem jest zaspokojenie stale rosnących potrzeb ze strony użytkowników samochodów, którzy poszukują satysfakcjonujących osiągów ze strony układów hamulcowych.
Ten produkt jest również przeznaczony dla sporej grupy entuzjastów tuningu, których modyfikacje samochodów i ich osiągi pociągają za sobą konieczność poprawy siły hamowania i zwiększenia w ten sposób bezpieczeństwa.
• DS Performance s
ą równie¿ przeznaczone dla grupy odbiorców, u¿ywających samochodów specjalnych, jak Policja, Agencje Ochrony itp.
DOST
ĘPNOŚĆ:
Ponad 100 referencji pokrywaj
ących większość tuningowanych modeli oraz samochodów samochodów o sportowym charakterze, obejmujących większość rynkowych. Dla poprawy komfortu i wytrzymałoœci mechanicznej, większość klocków posiada rowki i ścięte krawędzie. Pozwala to na lepszą adaptację klocków do powierzchni tarcz hamulcowych, minimalizację ryzyka wystąpienia hałasu i wibracji.
KRÓTKI CZAS UK
ŁADANIA:
Dla przy
śpieszenia czasu układania się klocków są one wstępnie powierzchniowo przypiekane.
BARIERA TERMICZNA:
Wszystkie produkty serii Ferodo DS Performance maj
ą warstwę izolacji termicznej, która znajduje się pomiędzy płytą podstawną a materiałem ciernym. Zwiększa to odporność klocków na powstawanie ubytków mechanicznych oraz zabezpiecza przed nadmiernym przenikaniem ciepła z zacisku hamulcowego do płynu hamulcowego. Dzięki temu maleje ryzyko powstawania niebezpiecznych korków parowych.
WALKA Z HA
ŁASEM:
Komfort jest istotnym zagadnieniem nawet w przypadku produktów sportowych.
Z tego powodu ca
ła gama Ferodo DS Performance jest produkowana w pełnej specyfikacji przeciwhałasowej. Podkładki wykonane z metalu bądź z włókna węglowego pomagają zmniejszyć hałas i wibracje.
AKCESORIA:
Dla zachowania bezpiecze
ństwa, zwłaszcza w przypadku samodzielnych wymian klocków, cała gama produktów DS Performance jest wyposażona w niezbędne dodatkowe wyposażenie montażowe, jak: bolce, sprężyny, wskaźniki zużycia.
MINIMALNE ZU
ŻYCIE TARCZ HAMULCOWYCH:
Wi
ększość sportowych materiałów ciernych ma agresywny charakter w stosunku do tarcz hamulcowych. Ferodo DS Performance wyróżnia siê minimalnym wpływem na zużycie tarcz, porównywalnym do normalnych klocków serii Ferodo Premier.
WSPÓ
ŁCZYNNIK TARCIA:
Najwa
żniejszym parametrem określającym sportowy charakter produktów serii DS Performance jest wysoki średni współczynnik tarcia wynoszący 0,46, który pozwala na zachowanie najwyższych osiągów zarówno na zimno, jak i w najwyższych temperaturach pracy.
NOWE OPAKOWANIA:
Zgodnie z norm
ą europejską ECE R90, wszystkie nowe wyroby z serii DS PERFORMANCE spełniają całkowicie wszystkie wymagania norm europejskich. Dodatkowo zostały umieszczone w nowo zaprojektowanych, estetycznych, opatrzonych informacją techniczną, pudełkach. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego