Ferodo Racing - Hamulce Net

Przejdź do treści

Menu główne:

Ferodo Racing

Klocki hamulcowe

FERODO RACING DS 2000 - od 2003 r. DS PERFORMANCE
W setną rocznicę powstania FERODO pojawił się na światowych rynkach nowy produkt - Millenium DS2000 - klocki hamulcowe przeznaczone do jazdy sportowej. Opracowane dla kierowców, którzy wymagają najwyższych parametrów w hamowaniu. DS2000 osiągają poziom skuteczności normalnie przewidziany dla samochodów sportowych. Pozwalają zwiększyć i utrzymywać wysoką temperaturę pracy. Stosując DS2000, uzyskano lepszą skuteczność hamowania w niskich i wysokich temperaturach, zmniejszono długość hamowań i utrzymano stałość nacisku na pedał hamulca przy każdym hamowaniu. DS2000/DS PERFORMANCE to właściwy wybór dla wymagających kierowców. W 2003 r. Ferodo zmieniło nazewnictwo tej linii produkcyjnej na DS PERFORMANCE.
Testowane do uzyskania perfekcji

Szybkie zatrzymanie samochodu, efektywne i bezpieczne, w ka
żdych warunkach pogodowych, przy stresie wynikającym ze sportowego stylu jazdy, jest nadzwyczaj trudne. Dlatego właśnie FERODO wydaje miliony funtów szterlingów i euro rocznie na badania mające na celu poprawę bezpieczeństwa hamowania.
Klocki hamulcowe DS2000/Performance zostały objęte najbardziej rygorystycznymi procedurami badawczymi. Materiał ten do perfekcji został przetestowany od programów laboratoryjnych i badań dynamometrycznych po wymagające wyścigi i długodystansowe testy drogowe.

Bezkonkurencyjne parametry techniczne
Klocki hamulcowe DS2500 osiągają najwyższe parametry techniczne. DS2500 będą działać nawet wtedy, gdy inne klocki już nie dają rady. Ilustruje to wysoki współczynnik tarcia (0,42) i wysoka maksymalna temperatura pracy dochodząca do 650 °C. Kiedy hamulce stają się bardzo gorące, DS2500 pozwalają zatrzymywać się wielokrotnie i zawsze bezpiecznie. DS2500 mają także wspaniałą charakterystykę samoosuszania, która pozwala na szybki powrót do maksymalnej sprawności hamulców, a nie po kilku kilometrach. I jeszcze trzeba do tego dodać ich specjalne właściwości antykorozyjne.
O ile w warunkach zawodów sportowych nale
ży się spodziewać przebiegów rzędu 300-400 km, to zastosowanie Ferodo RACING w samochodach o charakterystyce sportowej w normalnym ruchu drogowym pozwala na uzyskiwanie przebiegów przekraczających nawet 60.000 km. Oczywiście, w zależności od stylu jazdy i warunków drogowych.
Izolacja termiczna
FERODO zrobi
ło kolejny krok naprzód w technologii klocków hamulcowych . Wszystkie klocki serii DS2000 są wyposażone w izolatory termiczne znajdujące siê pomiędzy materiałem ciernym a podłożem, których celem jest pomoc w izolowaniu ciepła powstającego podczas wyczynowego hamowania. Zabezpieczają one przed przegrzewaniem się systemów hamulcowych, niszczeniu uszczelek cylinderków hamulcowych, gotowaniu płynu hamulcowego, a w efekcie zanikaniu hamulca.
Łagodne dla tarcz hamulcowych
Wiele z wyczynowych materiałów ciernych jest twardych i powoduje szybsze zużycie tarcz hamulcowych. DS2500 zostały tak opracowane, że zminimalizowane jest zużycie tarcz hamulcowych bez jednoczesnego zmniejszenia efektów hamowania.

DS2500: Docieranie klocków

Klocki DS2000 należą do szybko układających się. Oznacza to, że uzyskują one maksymalną efektywność ju¿ po jednym, czy dwóch hamowaniach, bez szkody dla innych komponentów układu hamulcowego.
DS2500 - wyczynowe klocki hamulcowe

Wysokiej jakości wyczynowe klocki hamulcowe przeznaczone do stosowania w sporcie. Znakomicie sprawdzają się w lekkich samochodach jednomiejscowych, w samochodach rajdowych i wyścigowych z napędem na przednią oś jako klocki hamulcowe tylnej osi. Popularnie stosowane na nawierzchniach szutrowych i zaśnieżonych. Często używane jako komromisowe rozwiązanie wśród startujących w wyścigach górskich, KJS-ach, również w samochodach o dużej mocy. Współczynnik tarcia 0,42 pozwala na utrzymanie wysokiego i stałego poziomu siły hamowania.

DS3000 - wyczynowe klocki hamulcowe

Są to najwyższej jakości wyczynowe klocki hamulcowe przeznaczone do stosowania w rajdach i wyścigach. W świecie sportów motorowych Ferodo osiągnęło wiele wybitnych sukcesów. Począwszy od Formuły 1, przez wyścigi długodystansowe, rajdy, po klasy pucharowe i formułę Junior, produkty hamulcowe Ferodo systematycznie były i są stosowane przez mistrzów.
DS3000 pocz
ątkuje nową erę osiągnięć w hamulcach. Zalecane są wszystkim, w pełni profesjonalnym zawodnikom. Najwyższa jakość hamulców jest bez wątpienia kluczem do szybkiej jazdy i odnoszenia zwycięstw. DS3000 reprezentuje szczytowe osiągnięcie programu doświadczalnego Ferodo w sportach motorowych.
Opracowane dla zastosowa
ń w wyścigach i rajdach, Ferodo DS3000 to materiał cierny, zapewniający przewidywalne hamowanie oraz utrzymujący wysoki i stały poziom tarcia, nawet w ekstremalnych warunkach.
Testowane do skutku

DS3000 zosta
ły objęte najbardziej rygorystyczną procedu badawczą z możliwych. W naszych najsławniejszych na świecie specjalistycznych laboratoriach badawczych, wielu naukowców i inżynierów miało swój udział w opracowaniu klocków hamulcowych DS3000. Aby idealnie sprostać wymaganiom sportu samochodowego, setki mieszanek zostało opracowanych a następnie odrzuconych. Tylko jedna, DS3000, spotkała się z całkowitą aprobatą, przebrnęła żmudne testy laboratoryjne i szczegółowe badania dynamometryczne, w których symulowano wszelkie dające się wyobrazić wymagania jakościowe.
Udowodnione przez profesjonalistów

Oczywi
ście, żaden z testów badawczych nie zastąpi prawdziwej sportowej rywalizacji. DS3000 były przedmiotem dokładnych testów drogowych, następnie potwierdzonych przez producentów systemów hamulcowych i samochodów oraz samych czołowych zawodników.
Blisko wspó
łpracowano z wieloma czołowymi kierowcami i analizowano ich spostrzeżenia. Na podstawie tych ocen kontynuowano rozwój i udoskonalano DS3000, aż do spełnienia wszystkich ich wymagañ.
Najwy
ższa technika
DS3000 zapewniaj
ą wybitną skuteczność hamowania w każdych warunkach. W odróżnieniu od innych producentów, charakterystyka DS3000 pozwala na odpowiednie "czucie" hamulca i nacisku na pedał. Od małych do dużych szybkości, od zimnego startu do 750° C, DS3000 zachowują stały współczynnik tarcia (0.54), co gwarantuje wyjątkową odporność na zanikanie hamulca.
Ferodo Racing 4003

Ten typ materia
łu powstał specjalnie z myśłą o zastosowaniu w lekkich samochodach wyścigowych (np. Formuła 3) a także klasy markowe: Ford, Opel, Vauxhall, Renault, Campus...) oraz do zastosowań w rajdach. Pole ich zastosowań sięga także do tylnych osi szybkich samochodów z przednim napędem, terenowych, ulicznych bądź wyścigowych. Główne cechy to:

krótki czas docierania.
wysoki wspó
łczynnik tarcia (0,48) przy wszystkich temperaturach i prędkościach
znakomita pierwotna si
ła hamowania
dobra przewidywalno
ść zachowania podczas hamowania na wejściach i w samych zakrętach.

Ferodo Racing DS 3000 PLUS 03
Mieszanka DS3000 Plus 03 to absolutne mistrzostwo technologiczne. Przeznaczone do ekstremalnych warunków wyczynu, z rekordowym wspó
łczynnikiem tarcia (0,59), trudnym do pobicia przez konkurencję. Uzyskano równie¿ 15-20% wzrost żywotności klocków, przy zachowaniu podobnego, jak w DS3000, płaskiego przebiegu krzywej µ (współczynnika tarcia). Materiał ten jest chętnie stosowany w zawodach serii: SuperTurismo, Nascar, Champ Cars, Indy Light, Formula Nippon, F3000, DTC oraz rajdach WRC i innych.
Ferodo Racing DS 3000 Endurance

Materia
ł zastosowany do produkcji DS3000 Endurance jest przeznaczony głównie do wielogodzinnych obciążeń podczas wyścigów 3 lub 6-ciogodzinnych. Podstawowe dane techniczne są podobne do tych dla klasycznych DS3000. Jednak żywotność klocków Endurance jest trzykrotnie większa przy zachowaniu temperatur w zakresie do 500° C. Współczynnik tarcia (0,46) jest wystarczający dla skutecznej jazdy, zaś zastosowanie tego rodzaju klocków hamulcowych pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy serwisów.
Kolejny krok naprzód – DS 1.11 i DS 2.11 w siloxanowej technologii

Od 2006 roku stopniowo pojawiaj
ą się klocki w najnowszej i najmocniejszej specyfikacji, wykonane w technologii opartej na siloxanie. Dostępne są jedynie do wyczynowych zacisków oraz do samochodów grupy N startujących w zawodach mistrzowskich.


DS2.11 i DS1.11 jest najnowszą mieszanką w linii produktów Ferodo Racing, która zadebiutowała w 2006 r.
• DS2.11
i DS1.11 bazuje na technologii Siloxanu
• DS2.11
i DS1.11 jest najwyższej jakości produktem spełniającym wymagania współczesnego sportu wyczynowego, zwłąszcza rajdowego
• DS2.11 jest uzupe
łniany w gamie produktów materiałem DS1.11, który jest zalecany do stosowania na tylnych osiach. Współczynnik tarcia materiału DS1.11 wynosi 0,50.
• Dostarcza materiał o najwyższym wspólczynniku tarcia na rynku.
• Parametry: wspó
łczynnik tarcia materiału DS2.11 wynosi 0,62 i jest wyższy niż DS3000+03
• Odczucia: zmniejszenie si
ły nacisku na pedał hamulca i drogi pedału hamulca w całym zakresie temperatur.
• Bardzo wysoka si
ła początkowa
• Znaczne zmniejszenie zu
życia tarcz hamulcwoych w najwyższych temperaturach (>600°)
• Utrzymywanie parametrów pracy przez ca
ły okres zużycia klocków w oparciu o technologię siloxanową.
Porównanie wspólczynników tarcia w cyklu hamowa
ń: 220-80km/h (Temp. 500°C)

Ferodo nie zaprzestaje w poszukiwaniu nowych możliwości poszerzenia oferty klocków do sportu samochodowego. W chwili obecnej trwa wdrażanie do produkcji najnowszej mieszanki określonej jako DS UNO. Jak wiemy, klocki wyczynowe znakomicie działają w wysokich temperaturach, zaś największym mankamentem były do tej pory: stosunkowo niska skuteczność na zimno oraz brak dostatecznej modulacji (innymi słowy mówiąc reakcji na różne siły nacisku na pedał hamulca). Ma to niebagatelne znaczenie podczas wyścigów górskich, gdzie start odbywa się w warunkach całkowitego przechłodzenia układu hamulcowego oraz podczas jazdy na mokrej lub sypkiej nawierzchni, gdzie brak dostatecznej modulacji zwiększa ryzyko zablokowania kół. Ferodo wprowadzając do oferty klocki serii DS UNO daje wspaniałą możliwość pozbycia się tych dwóch niedogdności. Klocki DS UNO są oparte również na technologii Siloxanu, więc pozwalają na znacznie mniejsze zużycie tarcz, sa wytrzymałe termicznie prawie, jak DS2.11 i powinny ucieszyć znaczne grono zawodników.

Kilka istotnych informacji ogólnych:
Klocki DS Performance mają homologację drogową.
Klocki wyczynowe DS2500, DS3000, DSUno, DS1.11, DS2.11 nie mają homologacji, zaś na opakowaniu jest sakramentalna formuła:
"Disc Brake Pads for race use only".
Klocki sportowe nie posiadają gwarancji, co nie oznacza, że nie można rościć sobie pretensji w przypadku wad uktrytych.
Klocki sportowe nie posiadają żadnych płytek przeciwpiskowych i w niektórych przypadkach emisja hałasu może występować.
Zależy to od konstrukcji i stanu technicznego zacisków, materiału, kształtu i wymiarów klocków, rodzaju tarcz itp.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego